Affärsetik

Att bedriva en verksamhet med god affärsetik och motverka korruption är en viktig förtroendefråga. 

Rådgivning, implementering och uppföljning

Vi erbjuder strategisk rådgivning, praktisk implementering och uppföljning inom affärsetik och antikorruption. Vi hjälper er att ta fram en struktur för riskhantering och arbete med affärsetiska frågor och antikorruption, samt upprätta styrdokument och riktlinjer. Vi kan även hjälpa till att granska leverantörer och genomföra due-diligence gällande antikorruption.

våra tjänster
  • Riskkartläggning
  • Policyer och riktlinjer
  • Utbildning
  • Leverantörsgranskning och due-diligence
  • Internrevision

Kontakt

Kontakta gärna Johanna Zuhr för mer information:
0725-84 35 50
johanna.zuhr@trossa.se