Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

Vi hjälper till med systematiskt arbetsmiljöarbete, alltifrån riskkartläggning till uppföljning och revision.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Som arbetsgivare har du alltid det yttersta ansvaret för att skapa förutsättningar för en säker och god arbetsmiljö.

Vi hjälper er att ta fram en effektiv struktur för ert systematiska arbetsmiljöarbete och en modell för riskbedömning och riskhantering anpassad till er specifika verksamhet och era speciella risker. I arbetsmiljörisker ingår organisatoriska, kemiska, biologiska och fysiska risker.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att strukturera och upprätthålla ert systematiska arbetsmiljöarbete eller om ni bara behöver hjälp med att komma igång.

Våra tjänster

  • Ledningssystem för arbetsmiljöfrågor
  • Policydokument och etiska regler
  • Kartläggning arbetsmiljörisker
  • Riskbedömningsmetodik
  • Principer för åtgärder
  • Uppföljning och revision
  • Stöd kring Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som exempelvis
    Kemiska arbetsmiljörisker och Hygieniska gränsvärden
  • Rådgivning

Kontakt oss gärna!

Helena Hemming

0730 - 75 57 65
helena.hemming@trossa.se