Biologisk mångfald och Grön Due Diligence

Välkommen på morgonwebinar den 23 november

Att rädda vår gemensamma resursbas och livsmiljö, jordens ekosystem och biologiska mångfald, är en komplex och brådskande utmaning. Vad handlar problemet om och hur berörs företag och verksamheter?

Under detta morgonwebinar ger vi en introduktion till Biologisk mångfald som prioriterat område att förstå och ta sig an. Vi orienterar oss i några begrepp, mål och styrmedel som finns på global och nationell nivå, samt hur detta kopplar an till riskanalys och ansvarstagande genom ur ett värdekedjeperspektiv.

Därefter berättar Mårten Karlsson, miljöutredare på Tyréns, om arbetet med Grön Due Diligence inom samhällsbyggnadssektorn. Detta som exempel på hur investerare, kommuner och fastighetsbolag kan hantera risker och navigera i snåriga regelverk samt ta sitt miljöansvar kopplat till biologisk mångfald.

I slutet av webinaret ges tid för frågor och reflektioner.

Välkommen!


Datum:  23 november 
Tid: 8.00 – 9.00

Var: Digitalt genom Microsoft Teams. 

Frågor: mia.barkland@trossa.se 

Anmälan: ANMÄL DIG HÄR