Charlotte Björnstad

Gör: Konsultuppdrag med fokus på produktsäkerhet kopplat till kemikalier, hälsa och miljö

Har: God kompetens inom hälso- och miljöriskbedömning av kemiska ämnen och produkter samt bra kännedom om relevant lagstiftning för varor, kemikalier och kosmetik. Har tidigare arbetat med kliniska missbruk- och läkemedelsanalyser på ett ackrediterat laboratorium.

Är: ERT-certifierad toxikolog från Karolinska Institutet med en grundutbildning som biomedicinsk analytiker.