Charlotte Björnstad

Konsult


0730-75 41 50
charlotte.bjornstad@trossa.se

Gör: Arbetar med uppdrag inom hälsa och miljö. Bedömer kosmetiska produkter utifrån ett hälso- och miljöperspektiv
samt skriver säkerhetsdatablad enligt CLP.

Har: God kompetens inom hälso- och miljöriskbedömning av kemiska ämnen och produkter samt bra kännedom om
relevant lagstiftning för kemikalier och kosmetik. Har tidigare arbetat med kliniska missbruk- och läkemedelsanalyser
på ett ackrediterat laboratorium.

Är: Toxikolog från Karolinska Institutet med en grundutbildning som biomedicinsk analytiker.