Clara Hamrén

Konsult


0725-84 35 50
clara.hamren@trossa.se

Gör: Konsultuppdrag inom hållbar verksamhetsutveckling, hållbarhetsredovisning, hållbar leverantörskedja och affärsetik.

Har: Arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete, väsentlighetsanalyser, hållbarhetsredovisning enligt GRI, lagkrav och <IR>, policyer, strategier och mål samt interna och externa uppförandekoder. Har sakfrågekunskap inom anti-korruption, affärsetik, mänskliga rättigheter samt barns rättigheter. Hon har certifierade utbildningar i GRI och <IR>, Barnrättspriciperna för företag samt utbildningar i intern styrning och projektledning.

Är: Utbildad jurist från Uppsala Universitet med inriktning på mänskliga rättigheter och europarätt. Hon är även utbildad Climate
Reality Leader.