Corporate Sustainability Due Diligence

Vi hjälper företag med att genomföra en genomlysning av kraven kopplat till er egen verksamhet eller med avseende på leverantörskedjan. 

Förväntningar och krav på organisationers ansvar har succesivt ökat den senaste tiden. Ett exempel på detta är kommande EU-lagstiftning för tillbörlig aktsamhet (due diligence) som ställer krav på företag avseende kontroll av mänskliga rättigheter och miljö i leverantörskedjan. En väl integrerad systematik som säkerställer ett ansvarsfullt företagande möjliggör efterlevnad av den nya lagstiftningen.

Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) eller ”tillbörlig aktsamhet”, är en process för att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för potentiell och faktisk negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljön i den egna verksamheten liksom i hela leverantörskedjan.

CSDD-PROCESSEN

CSDD-processen grundar sig på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande.

VÅRA TJÄNSTER

  • Gapanalys gentemot CSDD lagstiftning
  • Utveckla verktyg och rutiner (Uppförandekod, riskanalys, gottgörelse, riskhantering, uppföljning, kommunikation)
  • Implementering av rutiner
  • Utbildning om CSDD och vad det innebär för er som företag

Kontakta oss gärna

Erika Ekman

0730-75 57 45
erika.ekman@trossa.se

Valerie Hasler

 0730-75 57 67
valerie.hasler@trossa.se