Desiré Haglund

Konsult


0730-75 57 66
desire.haglund@trossa.se

Gör: Konsultuppdrag inom främst strategi och hållbar verksamhetsutveckling, hållbarhetsredovisning och övrig hållbarhetskommunikation. Van och uppskattad föreläsare och projektledare.

Har: Flerårig erfarenhet av hållbarhetsredovisning enligt GRI och framtagande av hållbarhetsstrategier utifrån bland annat ISO 26000, för både stora och små företag och organisationer. Har också arbetat med uppförandekoder och uppföljning av leverantörskedjor, miljöledning och ISO 20121.

Är:
 Ekonom från Handelshögskolan i Stockholm, med huvudinriktning mot organisation och ledarskap.