Eva Jakobsson

Gör: Arbetar med support och rådgivning kring kemikalier och kemikaliehantering, både ur ett tillverknings- och miljöperspektiv.

Har: Många års erfarenhet av ledande roller inom forskning, utveckling, utbildning och problemlösning inom storskalig kemisk processtillverkning. Har mycket goda kunskaper kring dokumentation, riskbedömningar, hantering och substitution av kemikalier. Har jobbat tvärfunktionellt inom miljökemi och Green Chemistry och frekvent anlitad föreläsare både inom Sverige och i internationella sammanhang.

Är: Disputerad kemist med docentkompetens i miljökemi från Stockholms universitet.