Hållbara upphandling

 Trossa tillhandahåller rådgivning och stöd för offentliga verksamheter

 Förväntan på hur långt företags och andra organisationers ansvar sträcker sig ökar hela tiden. En väl fungerande systematik och strategi för medvetna inköp och leverantörsrelationer minskar risker och ger ökad effektivitet. Krav på miljömässigt och socialt ansvar samt dialog och uppföljning skapar hållbara och framgångsrika samarbeten som ger ringar på vattnet nedåt i leverantörsledet. Offentliga verksamheter kan som stor inköpare ha en stor positiv påverkan på marknaden vad gäller hållbarhetsfrågor. Att ställa relevanta krav på minskad miljöpåverkan och schyssta arbetsvillkor hos de som levererar varor och tjänster åt offentlig verksamhet driver utvecklingen framåt. Upphandlingar kan också användas som verktyg för att skapa hållbara innovationer.

 Trossa tillhandahåller rådgivning och stöd för offentliga verksamheter i en rad frågor inom detta område. Vi hjälper exempelvis till med att ta fram branschanpassade hållbarhetskrav (t.ex. kemikaliekrav, sociala och etiska hållbarhetskrav, krav kopplade till cirkulär upphandling).

Själva kravställan är dock bara en del i arbetet med hållbara upphandlingar. Relevanta krav baseras på riskanalyser för kategorier och research av olika produktområden. För att få verklig effekt är det också viktigt att kraven följs upp. Trossa arbetat i många år med revisioner på uppdrag av offentliga upphandlare.

våra tjänster
  • Framtagande av riskanalyser för olika upphandlingskategorier
  • Rådgivning för framtagande av strategi för hållbar upphandling
  • Stöd under leverantörsdialoger, t.ex. RFI eller hearing
  • Rådgivning vid framtagande av miljö- och sociala krav för olika upphandlingskategorier
  • Revisioner (uppföljning) av ställda krav, såväl kontroll av rutiner som revisioner i tillverkning
  • Utbildning för upphandlare

Kontakta gärna Karin Lonaeus
för mer information

0732 - 39 51 30
karin.lonaeus@trossa.se