Hållbar upphandling

 Trossa tillhandahåller rådgivning och stöd för offentliga verksamheter

 

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål och förväntningarna på hållbara offentliga affärer ökar hos både medborgare och beslutsfattare. En väl fungerande systematik och strategi för medvetna och ansvarsfulla inköp och leverantörsrelationer minskar risker och ger ökad effektivitet. Krav på miljömässigt och socialt ansvar samt dialog och uppföljning skapar hållbara och framgångsrika samarbeten som ger ringar på vattnet nedåt i leverantörsleden, och driver den hållbara utvecklingen framåt. Upphandlingar kan också användas som verktyg för att skapa hållbara innovationer.

Trossa tillhandahåller rådgivning och stöd till offentliga verksamheter i en rad frågor inom detta område. Vi hjälper exempelvis till med att ställa branschanpassade hållbarhetskrav (inkl. t.ex. kemikaliekrav, krav avseende tillbörlig aktsamhet (due diligence), sociala krav, miljökrav, krav kopplade till cirkulär upphandling).

kravställningen är dock bara en del i arbetet med hållbar upphandling. Relevanta krav baseras på riskanalyser för kategorier och omvärldsbevakning av olika produktområden. För att få verklig effekt är det också viktigt att kraven följs upp. Trossa har i många år arbetat med revisioner på uppdrag av offentliga upphandlare.

våra tjänster
  • Strategi för hållbar upphandling
  • Leverantörsdialoger, t.ex. RFI eller hearing
  • Kravställan miljö och sociala krav för olika upphandlingskategorier
  • Riskanalyser för olika upphandlingskategorier
  • Leverantörsrevisioner
  • Utbildning för upphandlare

Kontakta oss gärna!

Karin Lonaeus
0732 - 39 51 30

Erika Ekman

0730-75-56-45
erika.ekman@trossa.se