Hållbara leverantörer

Varje verksamhet har sina specifika förutsättningar och vi anpassar våra tjänster och arbetssätt i varje uppdrag.

Förväntan på hur långt företags och andra organisationers ansvar sträcker sig ökar hela tiden. En väl fungerande systematik och strategi för medvetna inköp och leverantörsrelationer minskar risker och ger ökad effektivitet. Krav på miljömässigt och socialt ansvar samt dialog och uppföljning skapar hållbara och framgångsrika samarbeten som ger ringar på vattnet nedåt i leverantörsledet.

våra tjänster
  • Riskkartläggning och analys av inköp och leverantörer
  • Uppförandekod (code of conduct) och verktyg för uppföljning 
  • Miljö-, sociala och etiska krav för olika inköpskategorier
  • Kommunikation och implementering av leverantörskrav
  • Utvärdering och uppföljning av ställda leverantörskrav (självutvärdering/revision på plats) 
  • Utbildning för inköpare och leverantörer 

Kontakt gärna Lotta Amsén
för mer information

0730-75 57 51
lotta.amsen@trossa.se