Helene Hagerman
Vice Vd och partner

Gör: Konsultuppdrag inom främst hållbar leverantörskedja inkl. revision på
plats, forskningskommunikation, läkemedel & miljö och miljöanpassad upphandling. Van och engagerad utbildare och föreläsare.

Har: Över femton års erfarenhet som hållbarhetskonsult för företag och offentlig verksamhet. Uppdragen inkluderar bland annat flertalet utredningar kopplat till miljö och hälsa, miljö- och socialt ansvar i leverantörskedjan, strategiskt arbete kopplat till läkemedel och miljö och interaktiva e-utbildningar, Har varit forskningskommunikatör i programmet MistraPharma 2008-2015 (miljöpåverkan från läkemedel) och är nu kommunikatör i SITES, ett infrastrukturellt program för terrester och limonologisk fältforskning. Har också arbetat med miljö- och kvalitetsledning.

Är: Biolog med inriktning ekotoxikologi

Kontakt: 0730-75 57 59 eller helene.hagerman@trossa.se