Johanna Zuhr

Konsult


0725-84 35 50
johanna.zuhr@trossa.se

Gör: Arbetar med konsultuppdrag inom hållbara leverantörskedjor (med fokus på Human Rights Due Diligence), riskanalyser, intressentdialoger, förändringsarbete. Gör revisioner primärt inom socialt ansvar. Håller utbildningar inom hållbar utveckling, antidiskriminering och regulatoriska krav kring företagsansvar med fokus på mänskliga rättigheter.

Har: Kunskap och erfarenhet inom hållbar utveckling, främst inom besöksnäringen. Fördjupade juridiska kunskaper inom regulatoriska krav kring företags sociala och miljömässiga ansvar, diskrimineringsrätt och bolagsstyrning. Har en bakgrund som projektledare inom hållbar besöksnäring på Turistrådet Västsverige, samordnare för ”Law Clinic” inom social hållbarhet på Göteborgs universitet och som juridisk rådgivare inom diskrimineringslagen på Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal.

Är: Utbildad jurist på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Kompletterande kurs i CSR och hållbar utveckling på Uppsala universitet samt en KY-utbildning inom kulturturism och marknadsföring på Campus Lidköping/Nelson Marlborough Institute of Technology (NMIT).