Kommunikation & Hållbarhetsredovisning

Vi hjälper till med intressentdialog, väsentlighetsanalys, skrivarbete, datainsamling, nyckeltal m.m.

Värdeskapande kommunikation och hållbarhetsredovisning

Kraven på relevant och trovärdig hållbarhetsredovisning ökar hela tiden och ramverken har de senaste åren utvecklats i snabb takt. På Trossa har vi gedigen kunskap och många års erfarenhet av hållbarhetsredovisning, liksom andra former av intern och extern miljö- och hållbarhetskommunikation. 

Vi erbjuder stöd och rådgivning i alla led från väsentlighetsanalys och intressentdialoger till genomförande och produktion. Vår utgångspunkt är att arbetet med hållbarhetsredovisning ska skapa värde både för intressenterna och för verksamheten. Att vi har kunskap både inom kommunikation och sakfrågorna ser vi som en viktig tillgång.

våra tjänster
  • Intressentdialog
  • Väsentlighetsanalys
  • Hållbarhetsredovisning enligt lagkrav
  • Redovisa utifrån GRI Standards
  •  Integrated Reporting <IR>, TCFD 
  • UN Guiding Principles Reporting Framework 
  • Anpassning till EU Taxonomin
  • Kommunikationsplan/-strategi
  • Miljö- och hållbarhetskommunikation

Agenda 2030 och Globala målen

Alla verksamheter har både ansvar och möjlighet att bidra till Agenda 2030 och de globala målen. Du kan utgå från målen i din väsentlighetsanalys, och också förhålla dig till dem i kommunikation och redovisning.

Obligatorisk hållbarhetsrapportering

Från december 2016 gäller en lag om obligatorisk hållbarhetsrapportering för stora företag. Behöver din verksamhet hjälp att uppfylla kraven? Hör av dig till oss!

EU Taxonomin

EU har antagit ett klassificeringssystem (taxonomi) som anger vilka verksamheter som kan klassas som miljömässigt hållbara. Taxonomin kommer att ställa nya krav på hållbarhetsredovisning.

Kontakt

Kontakta gärna Iris Tolonen eller Mia Barkland för mer information:
0725-84 35 52, 0730-755757
iris.tolonen@trossa.se
mia.barkland@trossa.se