Kosmetik och hygien

Vi erbjuder expertrådgivning kring alla typer av frågeställningar som handlar om kosmetik- och hygienprodukter

Expertrådgivning och säkerhetsbedömningar

På Trossa arbetar arbetar vi med rådgivning och vi hjälper våra kunder att uppfylla lagstiftningen enligt kosmetikaförordningen (Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 1223/2009) där höga krav ställs på hela leverantörskedjan.

Vi erbjuder tjänster och expertrådgivning kring alla typer av frågeställningar som handlar om kosmetik- och hygienprodukter. Hos oss finns flera toxikologer som kan göra säkerhetsbedömningar.

våra tjänster
 • Säkerhetsrapporter
 • Kvalitetssäkring
 • Sammanställning dokumentation
  (PI-fil)
 • Produktanmälningar CPNP-registret
 • Hälso- och miljöbedömning 
 • Märkningsgranskning
 • Miljömärkning av produkter
 • Rådgivning företagspolicy
 • Utbildning

Kontakt Charlotte för mer information

charlotte.bjornstad@trossa.se  eller 0730-75 41 50