Lagstiftning kemikalier

Reach och CLP är två viktiga förordningar som har stor påverkan på kemikaliearbetet. Kontakta våra experter för rådgivning

Reach registrering

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 ställer krav på företag som tillverkar eller importerar kemiska ämnen eller komponenter i blandningar om minst ett ton per år att dessa ska registreras hos ECHA. 

Kontakta oss om ni behöver hjälp med Reach-registrering!

våra tjänster - REACH
 • Kartläggning av Reach-kraven för din verksamhet
 • Koordinering av kontakter med ledande registrant och aktörer i leverantörskedjan
 • Sammanställning av tekniskt underlag (dossier) i IUCLID och REACH-IT
 • Inlämning och uppföljning av registrering i REACH-IT
 • Praktisk support kring IT-verktygen
 • Rådgivning
 • Utbildning

CLP

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 reglerar klassificering, märkning och paketering av kemiska produkter inom EU.  Märkning av kemiska produkter enligt CLP-förordningen är obligatorisk, och från och med den 1 juni 2019 ska även förpackningar på arbetsplatsen med gammal märkning ha märkts om enligt CLP.

Nya regler för information till Giftinformationscentralen från 1/1 2021!
 Från 1 januari 2021 gäller ändrade obligatoriska krav för vilka uppgifter om kemiska produkter som ska lämnas till Giftinformationscentralen och på vilket sätt uppgifterna ska lämnas (CLP Bilaga VIII).

VÅRA TJÄNSTER - CLP
 • Inventering och kartläggning av status i din verksamhet
 • Granskning av etiketter
 • Klassificering enligt CLP
 • Framtagning av etikettunderlag med märkning enligt CLP
 • Anmälan till Giftinformationscentralen
 • Rådgivning
 • Utbildning

SCIP-databasen

Den 5 januari 2021 trädde en ny regel i Avfallsdirektivet (2008/98/EG) i kraft som innebär att leverantörer av varor med SVHC-ämnen i halter över 0,1% måste anmäla dessa i ECHAs
 SCIP-databas.

Syftet är att informera om SVHC-ämnen under varornas hela livscykel och därigenom främja utvecklingen mot målet om giftfria materialkretslopp.

Våra tjänster - SCIP-databasen
 • Kartläggning av kraven för din verksamhet
 • Support kring insamling och sammanställning av information
 • Anmälan till SCIP-databasen
 • Praktisk support kring IT-verktygen (ECHA Cloud Services)
 • Rådgivning
 • Utbildning

Kontakta oss

Frågor om CLP

Kontakta gärna Johanna Wachtmeister för mer information om CLP och annan lagstiftning kopplat till kemikalier:

0730-75 57 58
johanna.wachtmeister@trossa.se

Frågor om Reach och SCIP-databasen

Kontakta gärna Karin Edvinsson för mer information
0730-75 58 59
karin.edvinsson@trossa.se