Lagstiftning kemikalier

Reach och CLP är två viktiga förordningar som har stor påverkan på kemikaliearbetet. Kontakta våra experter för rådgivning

Reach registrering

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 ställer krav på företag som tillverkar eller importerar kemiska ämnen eller komponenter i blandningar om minst ett ton per år att dessa ska registreras hos ECHA. 

Kontakta oss om ni behöver hjälp med Reach-registrering!

våra tjänster - REACH
 • Kartläggning av Reach-kraven för din verksamhet
 • Koordinering av SIEF-arbete 
 • Sammanställning av tekniskt underlag (dossier) i IUCLID 6 och REACH-IT
 • Inlämning och uppföljning av registrering i REACH-IT
 • Praktisk support kring IUCLID 6
 • Rådgivning
 • Utbildning

CLP

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 reglerar klassificering, märkning och paketering av kemiska produkter inom EU.  Märkning av kemiska produkter enligt CLP-förordningen är obligatorisk, och från och med den 1 juni 2019 ska även förpackningar på arbetsplatsen med gammal märkning ha märkts om enligt CLP.

Nya regler för information till Giftinformationscentralen från 1/1 2020!
 Från 1 januari 2020 gäller ändrade obligatoriska krav för vilka uppgifter om kemiska produkter som ska lämnas till Giftinformationscentralen och på vilket sätt uppgifterna ska lämnas (CLP Bilaga VIII).

Våra tjänster - CLP
 • Inventering och kartläggning av status i din verksamhet
 • Granskning av etiketter
 • Klassificering enligt CLP
 • Framtagning av etikettunderlag med märkning enligt CLP
 • Anmälan till Giftinformationscentralen
 • Rådgivning
 • Utbildning

Kontakta oss

Frågor om CLP

Kontakta gärna Johanna Wachtmeister för mer information om CLP:

0730-75 57 58
johanna.wachtmeister@trossa.se

Frågor om Reach

Kontakta gärna Karin Edvinsson för mer information om Reach:
0730-75 58 59
karin.edvinsson@trossa.se