Lotta Amsén

Konsult


0730-75 57 51
lotta.amsen@trossa.se 

Gör: Konsultuppdrag inom hållbar leverantörskedja, hållbarhetsstrategi med utgångspunkt i Agenda 2030, riskanalyser, hållbarhetsutbildningar samt miljöledningssystem. Gör revisioner primärt inom socialt ansvar.

Har: Bred erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling, förändringsarbete och systematisk uppföljning av leverantörskedjor inom näringslivet. Har tidigare varit Hållbarhetsansvarig på Indiska Magasinet med övergripande ansvar för företagets hållbarhetsarbete och leverantörsled. Certifierad revisionsledare inom ISO 9001 och ISO 14001 samt van vid leverantörsbesök i riskländer, framförallt i Asien.

Är: Statsvetare (med inriktning på Freds-och Konfliktkunskap) från Uppsala Universitet samt utbildad inom kvalitets- och miljöledningssystem.