Martin Nilsson

Föräldraledig

0730-75 57 56
martin.nilsson@trossa.se

Gör: Arbetar med konsultuppdrag inom hållbarhetsstrategi, miljöledning, hållbarhetsredovisning och intressentdialoger. Håller utbildningar i miljö och hållbar utveckling. 

Har: Kunskap och erfarenhet på området hållbara investeringar och från ett bredare arbete med miljöfrågor inom finansbranschen. Bakgrund som rådgivare inom finans och försäkring.

Är: Utbildad miljöekonom vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och företagsekonom vid Högskolan i Halmstad.