Matilda Sjödin


0725 - 84 35 51
matilda.sjodin@trossa.se

Gör: Arbetar med konsultuppdrag inom bland annat hållbarhetsredovisning, väsentlighetsanalys, intressentdialog, klimatfrågor och hållbarhet vid evenemang. Håller föreläsningar i hållbar utveckling och Agenda 2030.

Har: Flerårig erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete med hållbarhetsfrågor både inom forskning på Stockholm Resilience Centre samt offentlig och privat sektor. Specifik kompetens i hur ekosystemtjänster bidrar till mänskligt välbefinnande, värdekedjeanalys, scenarioplanering, deltagandeprocesser och lärande samt kommunikation för förändringsarbete.

Är: Disputerad i naturresurshushållning (sustainability science).