Hållbarhetsredovisning - nya regleringar knackar på dörren 

Välkommen till vårt webbinar den 11 maj

Nya regleringar och förslag på standarder växer fram i snabb takt och påverkar hur vi på sikt kommer att utforma hållbarhetsredovisningen. Vi guidar oss igenom det nya förslaget om ett direktiv för rapportering av hållbarhetsinformation (Corporate Sustainability Reporting Directive) samt hur kraven på hållbarhetsrapportering inom EU förväntas utvecklas de kommande åren.

Hur kommer dessa nya regleringar och ökade förväntningar från olika intressentgrupper att höja ribban för hållbarhetsredovisning och öka kraven på transparens och värdeskapande?

Kom och delta på vårt webbinar där vi berättar mer om värdeskapande redovisning som ger nytta för både företag och samhället – och tips på hur företag som vill förbereda sig för kraven kan påbörja sitt arbete.

Webbinariet riktar sig till dig som jobbar på ett företag eller organisation som vill få ökad kunskap om regleringarna och hur de kan komma att påverka hållbarhetsredovisningen.

Vi hoppas att detta är av intresse för dig eller någon av dina kollegor. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.Datum:
  11 maj 2021

Tid: 8.00 – 9.00

Var: Digitalt genom länk. 

Frågor: Mejla Iris på iris.tolonen@trossa.se

Anmälan: Gör du här