Risker & Riskhantering

Vi utgår från verksamhetens befintliga riskprocesser och hjälper till med riskkartläggning, riskbedömning, riskhantering och rapportering.Ökat fokus på övergripande riskhantering

Kartläggning och hantering av risker kopplat till klimat, miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och affärsetik är viktigt oavsett verksamhet. Globala utmaningar ger ökad riskexponering och hållbarhetsrelaterade risker behöver integreras i företagets övergripande riskprocess. För många är det ett krav enligt årsredovisningslagen att redovisa risker i sin hållbarhetsredovisning.

Vi utgår från verksamhetens befintliga riskprocesser och hjälper till med riskkartläggning, riskbedömning, riskhantering och rapportering.

våra tjänster
 • Riskkartläggning
 • Riskbedömning
 • Riskhantering  (inkl. styrning, utbildning och uppföljning)
 • Rapportering

Vi hjälper till med riskanalyser inom: 

 • Klimat
 • Miljö
 • Kemikalier
 • Arbetsmiljö
 • Leverantörsled
 • Affärsetik
 • Mänskliga rättigheter

Kontakta Iris för mer information