Sofia Walles

Konsult


0737-73 57 61
sofia.walles@trossa.se

Gör: Arbetar med rådgivning och support kring kemikalielagstiftning, bland annat REACH, säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier samt klassificeringar enligt CLP (GHS) samt undersökning av regulatoriska kemikaliekrav på nya marknader. Säkerhetsrådgivare för farligt gods på väg (ADR).

Har: Över tio års erfarenhet av arbete med kemikaliefrågor i stora och små organisationer, både inom industrin och retail. Tre års erfarenhet som säkerhetsrådgivare för farligt gods på väg, vatten och flyg (ADR, IMDG, IATA-DGR). 

Är: Civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Certifierad säkerhetsrådgivare för farligt gods på väg, ADR.