Systematiskt kemikaliearbete

Varje verksamhet har sina specifika förutsättningar och vi anpassar våra tjänster och arbetssätt i varje uppdrag.

Resurseffektivt och proaktivt kemikaliearbete

Kemikalielagstiftning, arbetsmiljölagstiftning, kundkrav, larmrapporter. Det är många bollar att försöka fånga och det är lätt att man reagerar istället för agerar proaktivt.

Vi hjälper till att säkerställa ett resurseffektivt proaktivt kemikaliearbete. Varje verksamhet har sina specifika förutsättningar och vi anpassar våra tjänster och arbetssätt i varje uppdrag för att våra kunder ska nå största möjliga nytta.

Vi vet att en framgångsrik strategi kräver förståelse för vilka krav som ställs på verksamheten samt vilka förväntningar omvärlden har. Trossa analyserar de faktorer som krävs för att nå ett hållbart kemikaliearbete och bistår i formulering och implementering av ett strukturerat arbete som skapar värde i organisationen.

På Trossa finns bred och djup kompetens i frågor kopplat till kemikalier och stor erfarenhet från att arbeta systematiskt med dessa frågor inom olika typer av verksamheter och branscher.


våra tjänster
  • Nulägesanalys 
  • Formulera målsättningar
  • Prioritera och planlägga arbetet
  • Stöd med specifika frågeställningar
  • Kartläggning av krav kopplat till kemikalier
  • Riskkartläggning leverantörer
  • Utvärdering och uppföljning av leverantörskrav
  • Utbildning
  • Framtagande av strategier för substitution

Kontakta oss gärna!

Lars Holmberg
0730-75 50 11
lars.holmberg@trossa.se