TROSSA ACADEMY

Introduktion till kemikalielagstiftning  

27 september, Stockholm

Alla företag som tillverkar, distribuerar eller importerar varor berörs av kemikalielagstiftning. Känns det övermäktigt att hålla koll på vad som gäller? Är ni ett litet eller medelstort bolag? Då är det här en utbildning för dig! 

Vi ger en orientering i kemikalierelaterad lagstiftning och systematiskt arbete för att säkerställa lagefterlevnad. Vi ger konkreta exempel och diskuterar framgångsfaktorer och fallgropar utifrån vår erfarenhet. Efter utbildningen ska du vara rustad att kartlägga vilka lagar som berör din verksamhet och genom individuell rådgivning ger vi vägledning utifrån era behov.

Innehåll

DEL 1.

Heldagsutbildning på plats hos oss!
Var: Trossas kontor på Rosenlundsgatan 36B i Stockholm

När: 27 september 2023, kl. 9.30 – 15.30 inkl. lunch
      

 • Introduktion befintlig och kommande kemikalielagstiftning
 • Tillverkarens, importörens, distributörens respektive exportörens roll och ansvar
 • Systematiskt kemikaliearbete: varför och hur
 • Intern förankring av kemikaliefrågor
 • Ställa och följa upp krav på leverantörer
 • Verktyg och vägledningar att använda som stöd


Efter utbildningen får du med dig kursdokumentation i form av en guide och frivillig hemläxa. Du får också ett kursintyg. 

DEL 2.

Vi följer med dig hem! 3 timmars individuell rådgivning online

Var: Rådgivningen sker i första hand via videomöten.
När: Du avropar rådgivningen inom 6 månader efter genomförd utbildning, som ett eller flera separata tillfällen efter överenskommelse.
Innehåll: Rådgivningen syftar till att kunskaperna från utbildningen kommer till bästa nytta i ditt och din verksamhets arbete. Innehållet i rådgivningen utgår från dina behov och önskemål.

Pris: 13000 kr per person


Vi som håller utbildningen

Johanna Wachtmeister

Jag har lång erfarenhet av att hantera kemikalierelaterade lag- och kundkrav kopplad till olika typer av produkter och material. Mina expertområden är kemisk dokumentation, klassificering, säkerhetsdatablad, kemikaliehantering, riskbedömningar och kemikalielagstiftning (REACH, CLP) samt med kemikalierelaterade utredningar. Jag har genomfört ett stort antal utredningar kring kemiska frågeställningar och är revisor med avseende miljö- och kvalitetskrav.

Lars HolmBERG

Mina expertområden är klimat, systematiskt kemikaliearbete, hållbara material och cirkuläritet, såväl på strategiskt som på operativ nivå. Bland annat hjälper jag företag och aktörer från offentlig verksamhet att ställa kemikaliekrav och att göra strategiska materialval till exempel i produkter och förpackningar. Jag har stor kunskap om olika nya lagstiftningar och ramverk (så som kemikalielagstiftningen, GHG protokoll, SBTI).


VILLKOR

 • Avgiften inkluderar heldagsutbildning (med lunch och fika) och individuell rådgivning enligt beskrivning samt kursmaterial.
 • Efter registrering får du bekräftelse och faktura till angiven mejladress.
 • Betalning av kursen görs inom 10 dagar, dock senast dagen före utbildningsdag.
 • Vid förhinder kan du överlåta platsen till annan person alternativt boka om till senare tillfälle.
 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 100%.
 • Minst fem deltagare krävs för att kursen ska genomföras. Vid inställd utbildning, försöker vi hitta ett nytt datum. Om du önskar återbetalas hela avgiften.

Kontakta utbildningsansvarig

För frågor eller om du vill ha mer information om hur vi kan verksamhetsanpassa upplägget, kontakta gärna Valerie! valerie.hasler@trossa.se