Thérèse Gavel


072 - 584 35 52
therese.gavel@trossa.se 

Gör: Konsultuppdrag inom hållbarhetsredovisning, övrig hållbarhetskommunikation samt kvalitetssäkring av processer och data 

Har: Mångårig erfarenhet av hållbarhetsredovisning och utveckling av hållbarhetsstyrning i enlighet med standarder, ramverk och lagkrav. Therese kommer närmast från rollen som hållbarhetscontroller på ett större fastighetsbolag, med ansvar för att löpande utveckla och förbättra bolagets uppföljning, rapportering och klimatbokslut i enlighet med GRI SRS, TCFD samt EUs taxonomi. Har även arbetat med utveckling och kvalitetssäkring av processer samt av revision av större bolag.

Är: Utbildad ekonom med inriktning finansiering och redovisning