Transparens & Förtroende

Rådgivning och tjänster inom hållbarhetsredovisning, kommunikation, etik och antikorruption.


Hur redovisar vi och kommunicerar på ett trovärdigt sätt? 
Vad handlar affärsetik om i vår organisation?

Trovärdig kommunikation och hållbarhetsredovisning

Ärlighet, relevans och substans är viktiga delar i trovärdig kommunikation, som i sin tur bidrar till tillit och förtroende hos viktiga målgrupper.

Affärsetik och antikorruption

Transparens är en förutsättning för att skapa förtroende och tillit. Lika viktigt i såväl kommunikationen som i förebyggande antikorruptionsarbetet. Vi hjälper till med riskkartläggning, framtagande av policyer, leverantörsgranskning och utbildning.

 

Kontakta oss

Mia Barkland

mia.barkland@trossa.se
0730-75 57 57

Johanna Zuhr

johanna.zuhr@trossa.se
0725-84 35 50