Rapportering och kommunikation

Rådgivning och tjänster inom hållbarhetsredovisning, kommunikation, transparens och affärsetik


Hur redovisar vi och kommunicerar på ett trovärdigt sätt? 
Vad innebär nya rapporteringskrav för vår organisation?

Trovärdig kommunikation och hållbarhetsredovisning

Transparens, relevans och substans är viktiga delar i trovärdig kommunikation, som i sin tur bidrar till tillit och förtroende hos viktiga målgrupper.

Kontakta oss

Mia Barkland

mia.barkland@trossa.se

Therese Gavel

therese.gavel@trossa.se