Utbildning och Föreläsningar

Vi bidrar med kunskap och inspiration för ett hållbart värdeskapande. Från grundläggande utbildning som skapar engagemang, till kompetensutveckling på specialistnivå inom många olika sakområden. För olika målgrupper och branscher.
Verksamhetsanpassad utbildning

Vi på Trossa erbjuder verksamhetsanpassade utbildningar, inspirerande föreläsningar och workshops, inom alla våra kompetensområden. Våra konsulter är uppskattade utbildare och föreläsare med gedigen sakkunskap och förmåga att skapa engagemang. Vi har stor erfarenhet från olika målgrupper, utbildningsformer och branscher.  Hör av dig och berätta vad ni behöver så hittar vi rätt upplägg och innehåll för er! 

Trossas grundläggande hållbarhetsutbildning

Vi erbjuder nu vår grundläggande hållbarhetsutbildning på distans, i digitalt format via Teams. Utbildningen är ca 2 tim lång och blandar föreläsning med interaktiva övningsmoment. Max 20 deltagare per tillfälle. Under våren har vi flera öppna kurstillfällen, vill ni ha en egen utbildning ordnar vi självklart även det.

Mer information och anmälan här 

Kurser i samarbete med Bonniers & Aktuell Hållbarhet

I samarbete med Bonniers och Aktuell Hållbarhet Utbildning håller vi öppna heldagsutbildningar i Agenda 2030 och de globala målen, för bygg och fastighet. Läs vidare härKontakt

Kontakta gärna Martin Nilsson för mer information om våra utbildningar: 
0730-75 57 56
martin.nilsson@trossa.se