Ansvarsfulla inköp

Vi hjälper företag med att genomföra en genomlysning av kraven kopplat till er egen verksamhet eller med avseende på leverantörskedjan. 

Varje verksamhet har sina specifika förutsättningar och vi anpassar våra tjänster och arbetssätt i varje uppdrag.

Påverkan från inköp blir allt viktigare att ta hänsyn till i företags hållbarhetsarbete oavsett var i leverantörskedjan man befinner sig. I många fall sker råvaruutvinning och tillverkning långt borta och i länder med större risk för kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption och otillräcklig miljöhänsyn. Varorna i sig kan innehålla skadliga ämnen och det mesta som produceras bidrar till klimatutsläpp.

Vi hjälper till att sätta upp processer för hållbara inköp och leverantörsstyrning. Detta kan exempelvis handla om att krav som ställs är i linje med era och era intressenters värderingar och förväntningar på leverantörer och följer relevanta globala riktlinjer och ramverk.

Det kan också handla om att kartlägga samt identifiera och analysera risker i er leverantörskedja, och att genomföra leverantörsbedömningar.

Vi har även stor erfarenhet av att genomföra uppföljande aktiviteter i form av skrivbords eller på-platsrevisioner hos leverantörer inom ett flertal olika branscher.

VÅRA TJÄNSTER


  • Inköpspolicy
  • Uppförandekod för leverantörer (Code of Conduct)
  • Leverantörsbedömning
  • Riskanalys och kartläggning av leverantörskedja
  • Självskattningsformulär
  • Leverantörsrevisioner
  • Utbildning för inköpare

Kontakta oss gärna

Erika Ekman

0730-75 57 45
erika.ekman@trossa.se

Lena Landén

    070-662 69 05
lena.landen@trossa.se