Nu måste vi accelerera. Trossa hjälper verksamheter
att ställa om. Välkommen!
Vi vill rusta fler att accelerera sitt hållbarhetsarbete!

Med Trossa Academy erbjuder vi en kombination av tillämpbar utbildning och individuell rådgivning. Kurser och datum här

Biologisk mångfald?

Vad handlar biologisk mångfald  om för ert företag? Vilken vägledning ger Science Based Targets for Nature och EUs nya redovisningsstandarder? Vi hjälper er med kartläggning av påverkan, riskhantering och redovisning. Läs mer

LCA och EPD

En livscykelanalys hjälper till att identifiera var störst klimat- och miljöpåverkan finns för en produkt eller ett system. Vi tar fram miljövarudeklarationer (EPD) och rådger kring  hur materialval, produktdesign och produktionsprocesser kan justeras för mer hållbara produkter. Läs mer

CSRD och ESRS

Med nya lagstadgade EU-standarder ställs högre och mer omfattande krav på många företag. Vi hjälper dig med förberedelser och implementering! Läs mer

Trossa erbjuder konsulttjänster för hållbar affärs- och verksamhetsutveckling. Med kunskap och lösningar vill vi skapa verklig nytta, i varje uppdrag. 

 

Strategi & styrning

Hur rustar vi vår verksamhet för framtiden? Vad är en hållbar affärsmodell för just oss? Hur sätter vi mål som tar oss framåt?

 

Klimat & Ekosystem

Vad krävs för miljömässig hållbarhet, inom planetens gränser? Hur tar vi ansvar för klimatet och den biologiska mångfalden? Läs mer

Inköp & Leverantörer

Vilka risker finns i vår värdekedja och hur hanterar vi dem? Hur gör vi en Human Rights Due Diligence?  Bygger systematik och följer upp?  
Läs mer

Kemikalier & Material

Hur minimerar vi risker för hälsa och miljö? Ser till att uppfylla gällande lagstiftning? Blir mer resurseffektiva och cirkulära?
Läs mer

 
 

Rapportering

Hur redovisar och kommunicerar vi trovärdigt och korrekt? Vad innebär nya rapporteringskrav för vår organisation?
Läs mer

Lagefterlevnad

Den regulatoriska utvecklingen går snabbt inom många områden. Vi ger råd och stöd i tolkning av lagar och hjälper till med lagefterlevnad inom alla våra sakområden. 

Vi hjälper er också med

Utbildning

Hos oss finns inspirerande föreläsare och duktiga workshopledare. Vi har erfarenhet från olika målgrupper och utbildningsformer inom de flesta av våra sakområden.
Läs mer 

Konsult på plats

Behov av en vikarierande/interim hållbarhetschef, projektledare, specialist eller en extra resurs? Att hyra in en konsult från oss kan vara ett effektivt alternativ. Vi har erfarenhet från många olika roller och branscher.

Hör av dig! 

Mejla: hej@trossa.se
Eller ring:
Hélène 0730-75 57 59
Mia 0730-75 57 57

Vi på Trossa rustar våra uppdragsgivare för framtiden. Vi använder vår samlade kunskap för den samhällsomställning som behöver ske NU. Idag är vi 25 konsulter med olika expertkompetenser och en gemensam drivkraft att bidra i hållbar riktning.
Mer om oss