Nästa kliv i hållbar riktning!

Vi erbjuder kunskap och lösningar för hållbar verksamhetsutveckling. 
Tillsammans med våra uppdragsgivare vill vi göra världen bättre. Välkommen!

Mindre än tio år kvar till 2030. Med våra tjänster och kompetens vill vi bidra till de globala målen.

Våra tjänster

 

Strategi & Styrning

Vad innebär hållbarhet för vår verksamhet? Hur sätter vi  effektiva mål som skapar värde och engagemang?

 

Klimat & Planet

Vad krävs för miljömässig hållbarhet, inom planetens gränser? Hur tar vi ansvar för 1,5-gradersmålet och den biologiska mångfalden?

 

Inköp & Leverantörer

Vilka risker finns i leverantörskedjan och hur hanterar vi dem? Hur bygger vi systematik och följer upp? 

Kemikalier & Material

Hur minimerar vi risker för hälsa och miljö? Ser till att uppfylla all lagstiftning? Blir mer resurseffektiva och cirkulära?

 
 

Transparens & Förtroende

Hur redovisar vi och kommunicerar på ett trovärdigt sätt? Vad handlar affärsetik om i vår organisation? 

 

Ta kontakt!

Vill du veta mer?
Ring till Hélène 0730-75 57 59 eller
Mia 0730-75 57 57 eller skicka ett mejl.

Just nu


Hållbarhetsutbildning på distans!

Behöver du eller ditt team en introduktion till området hållbar utveckling?

Nu erbjuder vi en grundläggande utbildning på distans. Utbildningen ger en orientering i begreppen kring planetens gränser, mänskliga rättigheter och behov samt de Globala målen för hållbar utveckling. Våra uppskattade föreläsare Oscar och Viktor delar också med sig av exempel och inspiration i hållbarhetsarbetet.

Utbildningstillfällen under våren: 22 april kl 13-15.

Mer information och anmälan hittar du här.


Agenda 2030-utbildning

Nya (digitala) tillfällen för våra uppskattade heldagsutbildningar i Agenda 2030 och Globala målen!  Anmälan här: 
För näringslivet 15 september
För Bygg- och fastighetssektorn 14 april
För offentlig sektor  8 september
Varmt välkommen!


Morgonseminarium 22 april!

Human Rights Due Diligence – så förbereder du dig!
Tio år efter att FN lanserade sitt vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, är kraven på Human Rights Due Diligence på väg in i EU-lagstiftningen för företag och i juni förväntas ett utkast till lagförslag läggas fram.

Under detta seminarium kommer vi att ge en kort introduktion till Human Rights Due Diligence och den regulatoriska utvecklingen inom EU. Därefter tittar vi lite närmare på frågan om hur man som företag kan förbereda sig för den kommande lagstiftningen. 

Läs mer och anmäl dig härVälkommen!

Vi kan också hjälpa dig med

Utbildning & Workshops

Våra konsulter är uppskattade utbildare och föreläsare med gedigen sakkunskap och förmåga att skapa engagemang. Vi har stor erfarenhet från olika målgrupper och utbildningsformer inom de flesta av våra sakområden.

Lagefterlevnad

Den regulatoriska utvecklingen går snabbt inom många hållbarhetsområden. Vi ger råd och stöd i tolkning av lagar och hjälper till med lagefterlevnad inom alla våra sakområden. 

 

Konsult på plats

Behöver du en vikarierande hållbarhetschef, projektledare, specialist eller en extra resurs på plats? Att hyra in en konsult kan vara ett bra och effektivt alternativ. Våra konsulter har erfarenhet från många olika roller och branscher.

Vilka är vi?

Trossa har funnits sedan 2010 och idag är vi 22 konsulter med specialistkompetens inom miljö, kemikalier, socialt ansvar, strategi och kommunikation.

Mer om oss