Nästa kliv i hållbar riktning

Vi erbjuder kunskap och lösningar för en hållbar verksamhetsutveckling.
Allt vi gör ska stärka våra kunder och bidra till en bättre värld. Välkommen!

Tillsammans bidrar vi till
Agenda 2030 och de Globala målen 

Våra tjänster

 

Strategi & Styrning

Vad innebär hållbarhet för vår verksamhet? Hur sätter vi  effektiva mål som skapar värde och engagemang?

 

Klimat & Planet

Vad krävs för miljömässig hållbarhet, inom planetens gränser? Hur tar vi ansvar för 1,5-gradersmålet och den biologiska mångfalden?

 

Inköp & Leverantörer

Vilka risker finns i leverantörskedjan och hur hanterar vi dem? Systematik och uppföljning är viktiga delar i arbetet.

Kemikalier & Material

Hur minimerar vi risker för hälsa och miljö? Ser till att uppfylla all lagstiftning? Blir mer resurseffektiva och cirkulära?

 
 

Transparens & Förtroende

Hur redovisar vi och kommunicerar på ett trovärdigt sätt? Vad handlar affärsetik om i vår organisation? 

 

Ta kontakt!

Vill du veta mer?
Ring Hélène på 0730-75 57 59 eller
Mia på 0730-75 57 57 eller skicka ett mejl.

Just nu

Välkommen Karl!

Vi är glada över att få presentera Karl Reinholtz som gör sin praktik hos oss. Han utbildar sig till Hållbarhetsspecialist på yrkeshögskolan vid SIH.

Agenda 2030-utbildning

Fler utbildningstillfällen för dig som vill gå vår uppskattade heldagsutbildning i Agenda 2030 och globala målen! Mer information och anmälan hos Aktuell Hållbarhet: 
För offentlig sektor den 12 november
För näringsliv den 19 november
Varmt välkommen!

Framåt i Corona-tider

Vi finns tillgängliga och bistår med resurs- eller kompetensstöd. För våra kunders och för vår egen trygghet följer Trossa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLF-FS 2020:12). 

Vi kan också hjälpa dig med

Utbildning & Workshops

Våra konsulter är uppskattade utbildare och föreläsare med gedigen sakkunskap och förmåga att skapa engagemang. Vi har stor erfarenhet från olika målgrupper och utbildningsformer inom de flesta av våra sakområden.

Lagefterlevnad

Den regulatoriska utvecklingen går snabbt inom många hållbarhetsområden. Vi ger råd och stöd i tolkning av lagar och hjälper till med lagefterlevnad inom alla våra sakområden. 

Konsult på plats

Behöver du en vikarierande hållbarhetschef, projektledare, specialist eller en extra resurs på plats? Att hyra in en konsult kan vara ett bra och effektivt alternativ. Våra konsulter har erfarenhet från många olika roller och branscher.

Vilka är vi?

Trossa har funnits sedan 2010 och idag är vi 22 konsulter med specialistkompetens inom miljö, kemikalier, socialt ansvar, strategi och kommunikation.

Mer om oss