Nästa kliv i hållbar riktning!

Vi erbjuder kunskap och lösningar för hållbar verksamhetsutveckling. 
Tillsammans med våra uppdragsgivare vill vi göra världen bättre. Välkommen!

Mindre än tio år kvar till 2030. Med våra tjänster och kompetens vill vi bidra till de globala målen.

Våra tjänster

 

Strategi & Styrning

Vad innebär hållbarhet för just vår verksamhet? Hur sätter vi  effektiva mål som skapar värde och engagemang?

 

Klimat & Planet

Vad krävs för miljömässig hållbarhet, inom planetens gränser? Hur tar vi ansvar för 1,5-gradersmålet och den biologiska mångfalden?

 

Inköp & Leverantörer

Vilka risker finns i vår  leverantörskedja och hur hanterar vi dem? Hur bygger vi systematik och följer upp? 

 

Kemikalier & Material

Hur minimerar vi risker för hälsa och miljö? Ser till att uppfylla gällande lagstiftning? Blir mer resurseffektiva och cirkulära?

 

Transparens & Förtroende

Hur redovisar och kommunicerar  vi trovärdigt och korrekt? Vad handlar affärsetik om i vår organisation? 

 

Ta kontakt!

Vill du veta mer?
Ring Hélène 0730-75 57 59 eller
Mia 0730-75 57 57 eller skicka ett mejl

Ny kollega på Trossa!

Vi har glädjen att välkomna Alva Helin till Trossa.

Alva är civilingenjör inom Miljö och Energi från KTH och kommer närmast från KG Knutsson där hon arbetat med verksamhetsutveckling. 

SCIP-databasen

För många tillverkare, importörer och distributörer är implementeringen av den nya regeln i Avfallsdirektivet (2008/98/EG) en utmaning. Vi hjälper er med utbildning, insamling och sammanställning av information, samt med anmälan av artiklar och varor med SVHC-ämnen i halter över 0,1 % till ECHAs SCIP-databas.

Läs mer här.

Giftinformationscentraler och UFI-koden

Ändringar i CLP-förordningen medför från 1 jan 2021 ändrade obligatoriska krav för vilka uppgifter om kemiska produkter som ska lämnas in till giftinformationscentraler, och på vilket sätt uppgifterna ska lämnas. Ändringen medför bland annat krav på märkning med UFI-kod och inlämning av information i PCN-formatet i ECHAs portal.

Läs mer om hur vi kan hjälpa till här.


Agenda 2030-utbildning

Nya (digitala) tillfällen för våra uppskattade heldagsutbildningar i Agenda 2030 och Globala målen! 
Mer info och anmälan här: 
För offentlig sektor: 8 september
För näringslivet: 15 september
Varmt välkommen!

Vi kan också hjälpa dig med

Utbildning & Workshops

Våra konsulter är uppskattade utbildare och föreläsare med gedigen sakkunskap och förmåga att skapa engagemang. Vi har stor erfarenhet från olika målgrupper och utbildningsformer inom de flesta av våra sakområden.


Lagefterlevnad

Den regulatoriska utvecklingen går snabbt inom många hållbarhetsområden. Vi ger råd och stöd i tolkning av lagar och hjälper till med lagefterlevnad inom alla våra sakområden. 

 

Konsult på plats

Behöver du en vikarierande hållbarhetschef, projektledare, specialist eller en extra resurs på plats? Att hyra in en konsult kan vara ett bra och effektivt alternativ. Våra konsulter har erfarenhet från många olika roller och branscher.

Vilka är vi?

Trossa har funnits sedan 2010 och idag är vi 22 konsulter med specialistkompetens inom miljö, kemikalier, socialt ansvar, strategi och kommunikation.

Mer om oss