Ta nästa kliv i hållbar riktning

Vi hjälper verksamheter att ställa om för framtiden. 
Tillsammans vill vi göra världen bättre, helst redan idag. Välkommen!Mindre än sju år kvar till 2030. Med kunskap och lösningar vill vi bidra till de globala målen.

Våra tjänster

 

Strategi & Styrning

Hur rustar vi vår verksamhet för framtiden? Vad är en hållbar affärsmodell för just oss? Hur sätter vi mål som tar oss framåt? 

 

Klimat & Ekosystem

Vad krävs för miljömässig hållbarhet, inom planetens gränser? Hur tar vi ansvar för 1,5-gradersmålet och den biologiska mångfalden?

Inköp & Leverantörer 

Vilka risker finns i vår värdekedja och hur hanterar vi dem? Hur bygger vi systematik och följer upp? Vad betyder Human Rights Due Diligence för oss?

Kemikalier & Material

Hur minimerar vi risker för hälsa och miljö? Ser till att uppfylla gällande lagstiftning? Blir mer resurseffektiva och cirkulära?

 

Rapportering & kommunikation

Hur redovisar och kommunicerar vi trovärdigt och korrekt? Vad innebär nya rapporteringskrav för vår organisation? 

 

Hör av dig! 

Skicka ett mejl: hej@trossa.se Eller ring: Hélène 0730-75 57 59 eller
Mia 0730-75 57 57

Aktuellt

Nya kollegor på plats!

Får vi lov att presentera två nya stjärnor i Trossa-teamet, med massa värdefull kunskap och erfarenhet inom hållbarhetsredovisning, hållbara leveranskedjor och strategiskt hållbarhetsarbete: Varmt välkomna Therese Gavel och Linda Nyström!  

Nytt direktiv om förändrad hållbarhetsredovisning

Det händer grejer inom hållbarhetsredovisning. Med EU-direktivet CSRD och nya lagstadgade standarder ställs nya, högre krav på många företag. Det är inte helt lätt att navigera i vad som gäller för vem, när och hur - vi hjälper dig hitta rätt! Läs mer

Biologisk mångfald? 

Behöver ni hjälp att förstå vad frågorna om Biologisk mångfald handlar om för ert företag? Vilka krav som globala mål och nya regelverk ställer på kartläggning av påverkan, riskhantering och redovisning?  Kontakta oss! 

Vi kan också hjälpa dig med

Utbildning & Workshops

Vi är uppskattade utbildare och föreläsare med gedigen sakkunskap och förmåga att engagera. Vi har god erfarenhet från olika målgrupper och utbildningsformer inom de flesta av våra sakområden.

Lagefterlevnad

Den regulatoriska utvecklingen går snabbt inom många områden. Vi ger råd och stöd i tolkning av lagar och hjälper till med lagefterlevnad inom alla våra sakområden. 

 

Konsult på plats

Behöver du en vikarierande hållbarhetschef, projektledare, specialist eller en extra resurs? Att hyra in en konsult på deltid kan vara ett bra och effektivt alternativ. Vi har erfarenhet från många olika roller och branscher.

Vilka är vi?

Trossa erbjuder konsulttjänster för hållbar affärs- och verksamhetsutveckling. Vi rustar våra uppdragsgivare för framtiden och använder vår samlade kunskap för att bidra till den samhällsomställning som behöver ske NU. Idag är vi 25 konsulter med olika specialistkompetenser och en gemensam drivkraft att bidra i hållbar riktning. 

Mer om oss