Nästa kliv i hållbar riktning?

Vi hjälper verksamheter att ställa om för framtiden. 
Tillsammans vill vi göra världen bättre, helst redan idag. Välkommen!


Mindre än tio år kvar till 2030. Med kunskap och lösningar vill vi bidra till de globala målen.

Våra tjänster

 

Strategi & Styrning

Hur rustar vi vår verksamhet för framtiden? Vad är en hållbar affärsmodell för just oss? Hur sätter vi mål som tar oss framåt? 

 

Klimat & Planet

Vad krävs för miljömässig hållbarhet, inom planetens gränser? Hur tar vi ansvar för 1,5-gradersmålet och den biologiska mångfalden?

 

Inköp & Leverantörer

Vilka risker finns i vår  leverantörskedja och hur hanterar vi dem? Hur bygger vi systematik och följer upp? 

Kemikalier & Material

Hur minimerar vi risker för hälsa och miljö? Ser till att uppfylla gällande lagstiftning? Blir mer resurseffektiva och cirkulära?

 

Transparens & Förtroende

Hur redovisar och kommunicerar vi trovärdigt och korrekt? Vad handlar affärsetik om i vår organisation? 

 

Ta kontakt!

Vill du veta mer?
Ring Hélène 0730-75 57 59 eller
Mia 0730-75 57 57 eller skicka ett mejl

Välkomna Sara!

Vi är både glada och stolta att få välkomna Sara Hidendahl till Trossa. Sara är utbildad med fokus på kvalité- och produktionsutveckling inom textil, mode och funktion på Nordiska Textilakademin,  läs mer om Sara här.

Vi rekryterar!

Nu söker vi fler erfarna, engagerade konsulter till Trossa. Är du eller någon du känner vår nästa kollega? 

Läs mer här

SCIP-databasen

Den nya regeln i Avfallsdirektivet (2008/98/EG) är en utmaning för många tillverkare, importörer och distributörer. Vi hjälper er med utbildning,  informations-sammanställning samt anmälan till ECHAs SCIP-databas.

Läs mer här.

Vi kan också hjälpa dig med

Utbildning & Workshops

Våra konsulter är uppskattade utbildare och föreläsare med gedigen sakkunskap och förmåga att skapa engagemang. Vi har stor erfarenhet från olika målgrupper och utbildningsformer inom de flesta av våra sakområden.


Lagefterlevnad

Den regulatoriska utvecklingen går snabbt inom många områden. Vi ger råd och stöd i tolkning av lagar och hjälper till med lagefterlevnad inom alla våra sakområden. 

 

Konsult på plats

Behöver du en vikarierande hållbarhetschef, projektledare, specialist eller en extra resurs på plats? Att hyra in en konsult kan vara ett bra och effektivt alternativ. Våra konsulter har erfarenhet från många olika roller och branscher.

Vilka är vi?

Trossa har funnits sedan 2010 och idag är vi 23 konsulter med specialistkompetens inom miljö, kemikalier, socialt ansvar, strategi och kommunikation.

Mer om oss