Trossa Academy Med en kombination av tillämpbar utbildning och individuell rådgivning vill vi rusta fler att accelerera sitt hållbarhetsarbete.
Genom Trossa Academy delar vi med av oss av vår samlade kunskap och erfarenheter inom olika områden. Här hittar du aktuella kurser och datum!

Varför välja Trossa Academy?

Vi vill att de kunskaper vi förmedlar kommer till nytta i din verksamhet. Därför satsar vi på ett utbildningsformat där

  • teori kombineras med konkret tillämpning  

  • små grupper möjliggör anpassning och interaktivitet

  • vassa kursledare delar med sig av sin expertis och erfarenhet inom respektive område

  • vi följer med dig efter kursen! Genom individuell rådgivning hjälper vi dig att applicera den nya kunskapen i egen verksamhet

Aktuella kurser

13 juni 2023, Stockholm
17 oktober 2023, Stockholm

Vi förklarar kraven i lagstiftningar (t ex. EU CSDDD) och ramverk (t ex. OECD:s riktlinjer för multinationella företag) och går genom hur du steg för steg kan implementera dessa tillsammans med din organisation. Läs mer

20 juni 2023, Stockholm
10 oktober 2023, Stockholm
24 oktober 2023, Östersund
 

Påverkas ni av skärpta lagkrav och ökade förväntningar från kunder när det gäller hållbara värdekedjor? Behöver du mer kunskap om hur ni identifierar hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter vid inköp och i leverantörsrelationer? Då är det här en utbildning för dig! Läs mer

14 september 2023, Stockholm

Ska ni ta fram er första hållbarhetsredovisning? Eller är du för första gången involverad i en hållbarhetsredovisningsprocess? Då är det här en utbildning för dig! Läs mer

21 september 2023, Stockholm 

Kraven och förväntningarna på hållbarhetsredovisning stramas åt. Här riktar vi oss till dig med tidigare erfarenhet av hållbarhetsrapportering enligt GRI SRS och/eller ÅRL, som jobbar i en organisation som nu ska ta nästa steg. Läs mer

31 augusti 2023, Stockholm
19 september 2023, Östersund

Snart drar arbetet med planering och budgetering av nästa verksamhetsår igång! Den här kursen riktar sig till dig som vill accelerera ert hållbarhetsarbete genom integrerad verksamhetsstyrning. Läs mer

27 september 2023, Stockholm

Alla företag som tillverkar, distribuerar eller importerar varor berörs av kemikalielagstiftning. Känns det övermäktigt att hålla koll på vad som gäller? Är ni ett litet eller medelstort bolag? Då är det här en utbildning för dig! Läs mer

28 juni 2023, Stockholm
4 september 2023, Östersund

Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer kännbara och vi måste agera nu för att ha en chans att nå Parisavtalets 1,5-graders mål. Samtidigt ökar krav och förväntningar på företag att ta sitt ansvar. I den här kursen får du kunskap om hur du kartlägger och beräknar verksamhetens utsläpp, sätter mål och tar fram handlingsplaner för att minska utsläppen. Läs mer

Hittar du inte vad du söker?

 Trossa erbjuder verksamhetsanpassade utbildningar, föreläsningar och workshops, inom alla våra kompetensområden. Hör av dig och berätta vad ni behöver så hittar vi rätt upplägg och innehåll för er!

Utbildningsansvarig: Valerie Hasler 
valerie.hasler@trossa.se