Trossa AcademyMed en kombination av tillämpbar utbildning och individuell rådgivning vill vi rusta fler att accelerera sitt hållbarhetsarbete.
Genom Trossa Academy delar vi med av oss av vår samlade kunskap och erfarenheter inom olika områden.
Här hittar du aktuella kurser som vi genomför på förfrågan - hör av er med önskemål!

Varför välja Trossa Academy?

Vi vill att de kunskaper vi förmedlar kommer till nytta i din verksamhet. Därför satsar vi på ett utbildningsformat där

  • Teori kombineras med konkret tillämpning  

  • Små grupper möjliggör anpassning och interaktivitet

  • Vassa kursledare delar med sig av sin expertis och erfarenhet inom respektive område

  • Vi följer med dig efter kursen! Genom individuell rådgivning hjälper vi dig att applicera den nya kunskapen i egen verksamhet

Aktuella kurser

-

Ska ni ta fram er första hållbarhetsredovisning? Eller är du för första gången involverad i en hållbarhetsredovisningsprocess? Då är det här en utbildning för dig! Läs mer

-

Kraven och förväntningarna på hållbarhetsredovisning stramas åt. Här riktar vi oss till dig med tidigare erfarenhet av hållbarhetsrapportering enligt GRI SRS och/eller ÅRL, som jobbar i en organisation som nu ska ta nästa steg. Läs mer

-

Påverkas ni av skärpta lagkrav och ökade förväntningar från kunder när det gäller hållbara värdekedjor? Behöver du mer kunskap om hur ni identifierar hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter vid inköp och i leverantörsrelationer? Då är det här en utbildning för dig! Läs mer

-

Vi förklarar kraven i lagstiftningar (t ex. EU CSDDD) och ramverk (t ex. OECD:s riktlinjer för multinationella företag) och går genom hur du steg för steg kan implementera dessa tillsammans med din organisation. Läs mer

-

Den här kursen riktar sig till dig som vill accelerera ert hållbarhetsarbete genom integrerad verksamhetsstyrning. Läs mer

-

Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer kännbara och vi måste agera nu för att ha en chans att nå Parisavtalets 1,5-graders mål och uppfylla kraven i kommande CSDDD. I den här kursen får du kunskap om hur du kartlägger och beräknar verksamhetens utsläpp, sätter mål och tar fram handlingsplaner för att minska utsläppen. Läs mer

 Trossa erbjuder verksamhetsanpassade utbildningar, föreläsningar och workshops, inom alla våra kompetensområden. Hör av dig och berätta vad ni behöver så hittar vi rätt upplägg och innehåll för er!

Utbildningsansvarig: Valerie Hasler 
valerie.hasler@trossa.se