Valerie Hasler


0730 - 75 57 67
valerie.hasler@trossa.se

Gör: Konsultuppdrag inom strategi och hållbar verksamhetsutveckling, process- och riskanalyser, ansvarsfullt inköp, hållbarhetsredovisning och övrig hållbarhetskommunikation. Van och uppskattad föreläsare och projektledare.

Har: Bred erfarenhet inom hållbar utveckling och projektledning i multinationella företag från olika branscher. Valerie arbetar med intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och hållbarhetsredovisning enligt GRI och andra ramverk. Hon arbetar också med leverantörsgranskning (Supplier Due Dilligence). Hon har flerårig erfarenhet som intern revisor av företagsproceser.

Är: Utbildad i hållbarhetsstyrning (MBA) vid Leuphana Universität Lüneburg (Tyskland).