TROSSA ACADEMY

Hållbarhetsredovisning för nybörjareSka ni ta fram er första hållbarhetsredovisning? Eller är du för första gången involverad i en hållbarhetsredovisningsprocess? Då är det här en utbildning för dig!  

Genom kursen får du en övergripande förståelse för gällande och kommande rapporteringskrav. Du får en inblick i hur du navigerar i rapporteringsramverken och vilken information som behöver redovisas. Vi går genom rapporteringsprocessen och delar med oss av konkreta exempel, framgångsfaktorer och fallgropar från våra erfarenheter. Genom individuell rådgivning hjälper vi dig sedan att applicera kunskaperna i din roll och verksamhet.

Innehåll

DEL 1.

Heldagsutbildning på plats hos oss!

  • Hållbarhetsredovisning – vad och varför
  • Överblick lagstiftning och ramverk (ÅRL, CSRD/ESRS, GRI SRS, TCFD)
  • Genomförande av (dubbel) väsentlighetsanalys
  • Koppling till strategi och mål för hållbar affärs- och verksamhetsutveckling
  • Identifiering av indikatorer att rapportera
  • Effektiv datainsamling och rapporteringsprocess 
  • Framgångsfaktorer och fallgropar


Efter utbildningen får du med dig kursdokumentation i form av en guide och frivillig hemläxa. Du får också ett kursintyg.

DEL 2.

Vi följer med dig hem! 3 timmars individuell rådgivning online

Var: Rådgivningen sker i första hand via videomöten.
När: Du avropar rådgivningen inom 6 månader efter genomförd utbildning, som ett eller flera separata tillfällen efter överenskommelse.
Innehåll: Rådgivningen syftar till att kunskaperna från utbildningen kommer till bästa nytta i ditt och din verksamhets arbete. Innehållet i rådgivningen utgår från dina behov och önskemål.

Pris: 13 000 kr (ex. moms) per person

Vi utför kursen på förfrågan, skicka gärna en intresseanmälan!

Vi som håller utbildningen

Thérèse Gavel

Jag har mångårig erfarenhet av hållbarhetsredovisning och utveckling av hållbarhetsstyrning i enlighet med standarder, ramverk och lagkrav, exempelvis GRI SRS, ÅRL 6, TCFD samt EUs taxonomi. Jag har även erfarenhet från arbete med investerarrapporter för grön finansiering, kvalitetssäkring av processer för datainsamling. Min erfarenhet som revision av större bolag är en viktig utgångspunkt i min rådgivning.

Clara Hamrén

Mina expertområden är hållbar verksamhetsutveckling, hållbarhetsrapportering samt hållbara investeringar. Jag har stor kunskap om olika nya lagstiftningar och ramverk för hållbar utveckling såsom Agenda 2030 och Globala målen, SFDR, CSRD och Taxonomin. Jag har lång erfarenhet av att implementera dessa i näringsliv och på finansmarknaden.


Kontakta utbildningsansvarig

För frågor eller om du vill ha mer information om hur vi kan verksamhetsanpassa upplägget, kontakta gärna Valerie: valerie.hasler@trossa.se