Kemikalier och material

Rådgivning och tjänster inom systematiskt kemikaliearbete, kemikalielagstiftning, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, material och cirkuläritet.  

Hur minimerar vi risker för hälsa och miljö?
Ser till att uppfylla all lagstiftning?
Blir mer resurseffektiva och cirkulära?

Systematiskt kemikaliearbete

Vi hjälper till att säkerställa ett resurseffektivt proaktivt kemikaliearbete. Varje verksamhet har sina specifika förutsättningar och vi anpassar våra tjänster och arbetssätt i varje uppdrag för att våra kunder ska nå största möjliga nytta.

Lagstiftning

Vi hjälper er att säkerställa att er verksamhet lever upp till gällande regulatoriska krav.

Arbetsmiljö,
säkerhet och hälsa

Vi hjälper er att ta fram en effektiv struktur för ert systematiska arbetsmiljöarbete och en modell för riskbedömning och riskhantering anpassad till er specifika verksamhet och era speciella risker.

 

Kosmetik och hygien

Vi erbjuder tjänster och expertrådgivning kring alla typer av frågeställningar som handlar om kosmetik- och hygienprodukter. Från expertrådgivning till säkerhetsbedömningar.

 

Läkemedel och miljö

Vi har lång erfarenhet av olika typer av uppdrag inom läkemedel och miljö, allt från expertrådgivning till miljöriskbedömning av aktiv substans, uppföljning av hållbarhetskrav, utbildning och kommunikation. 

 

Plast och förpackningar

Vi har hjälper er att navigera bland
olika materials miljö- och hälsomässiga egenskaper. Med rätt kunskap kan ni kan ligga steget före skärpta lagkrav och göra vägval som främjar återvinning och cirkularitet. 

Kontakta oss

Lars Holmberg

lars.holmberg@trossa.se eller 0730-75 50 11

Helene Hagerman

helene.hagerman@trossa.se eller 0730-75 57 59