Rapportering och kommunikation

Rådgivning och tjänster inom hållbarhetsrapportering och kommunikation. 
Implementering av CSRD, ESRS och EUs taxonomi samt andra rapporteringskrav.


Hur redovisar vi hållbarhetsarbetet och kommunicerar på ett trovärdigt sätt? 
Vad innebär nya rapporteringskrav för vår organisation?

Rapportering enligt CSRD och andra regelverk 

Kraven på relevant och trovärdig hållbarhetsredovisning ökar och både lagstiftning och standarder utvecklas i snabb takt. På Trossa håller vi oss uppdaterade på området och har många års erfarenhet av hållbarhetsredovisning, liksom av andra former av intern och extern hållbarhetskommunikation.

Vi erbjuder stöd och rådgivning för implementering av CSRD och ESRS och andra rapporteringskrav. Vår utgångspunkt är att arbetet med hållbarhetsredovisning ska skapa värde både för intressenter och för verksamheten. Att vi har kompetens inom både redovisning och sakfrågorna redovisningen handlar om, ser vi som en viktig tillgång.

Våra tjänster
  • Dubbel väsentlighetsbedömning
  • Intressentdialog
  • Hållbarhetsrapport enligt lagkrav
  • GRI Standards
  • Klimatredovisning 
  • Anpassning till CSRD och ESRS
  • EUs Taxonomi
  • Datainsamling
  • Intern och extern kommunikation

Välkommen att höra av dig! 
Hur påverkar de nya rapporteringskraven ert företag? Vi reder ut frågetecken och hjälper er att navigera rätt.

Mia Barkland

mia.barkland@trossa.se

Clara Hamrén

clara.hamren@trossa.se