Livscykelanalys & Miljövarudeklarationer 


Vi erbjuder miljöpåverkansanalys av produkter och system samt framtagning av miljövarudeklarationer,
enligt etablerade standarder så som ISO 14040/44 och ISO 14025


En livscykelanalys hjälper er att identifiera var den största påverkan på miljö och klimat finns för en produkt eller ett system. 

Vi tar fram miljövarudeklarationer såväl som bistår med rådgivning om hur materialval, produktdesign och produktionsprocesser kan justeras för mer hållbara produkter.

Livscykelanalys (LCA)

Kvantifiering eller jämförelse av en produkt eller ett systems påverkan inom relevanta miljöpåverkanskategorier ur ett livscykelperspektiv.

Miljövarudeklarationer (EPD)

LCA av en produkt enligt gällande standarder för skapandet av en miljövarudeklaration. EPD:er möjliggör jämförbarhet och trovärdig  kommunikation om en produkts miljöprestanda.

EPD International AB

EPD International AB är programoperatör och har det övergripande ansvaret för administration och drift av det internationella EPD®-systemet.

EPD International är ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet: ett oberoende, ideellt forskningsinstitut, ägt av en stiftelse som är inrättad av den svenska staten och svenskt näringsliv. 

Om ni planerar att publicera en framtagen EPD på EPD International granskas den först av en godkänd tredjepartsgranskare, och registreras via EPD-portalen mot en registreringskostnad.  

SimaPro

Vi använder programvaran SimaPro i våra LCA-projekt. SimaPro är en av marknadens mest välkända mjukvara som används brett på global nivå och är under ständig utveckling. SimaPro har 15 tillgängliga databaser; bland annat ecoinvent, som är allmänt erkänd som den största och mest konsekventa LCI-databasen på marknaden.

Utförandet av LCA i SimaPro möjliggör framtagandet av välgrundade och tillförlitliga miljövarudeklarationer.


Kontakta oss

Alva Helin

alva.helin@trossa.se eller 0737 - 75 57 87

Sara Hidendahl

sara.hidendahl@trossa.se eller 0708 - 16 09 62