Livscykelanalys (LCA)

 

LCA är ett verktyg för att identifiera en produkts påverkan inom en bred variation av miljöaspekter. Resultat visar var du bör rikta ditt fokus för att minska påverkan och skapa största miljönytta. 

LCA kan även utföras ur ett jämförande perspektiv mellan två produkter, för att vägleda i produktutveckling och i beslut kring design- och materialval. 

En LCA öppnar upp för många möjligheter. Den hjälper er med allt ifrån klimatinventering i scope 3, med specifik data som underlag till ökad kartläggning och kunskap kring era leverantörsled som kan skapa dialog och nya samarbeten.

Med en LCA som grund i ert hållbarhetsarbete säkerställer ni ett kvalitativt underlag som ger er goda förutsättningar att konkretisera en effektiv och resultatinriktad hållbarhetsstrategi.

Våra tjänster

  • Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv
  • Jämförbara resultat
  • Klimatavtryck för din produkt
  • Produktanalys i enlighet med 14044/14040
  • Scenarioanalys - jämförande av alternativ
  • Kartläggning av leverantörsled och transport
  • Föreläsning om LCA och EPD
  • Beslutsunderlag för produktutveckling
  • Stöd i strategiska beslut

Kontakt oss gärna!

Alva Helin

alva.helin@trossa.se eller
0737 - 75 57 87