Klimat & Ekosystem

Rådgivning och tjänster för klimat- och miljöansvar. 
Kartläggning, beräkningar, mål och åtgärder för minskat avtryck, enligt etablerade ramverk.
Hur säkerställer vi utveckling i linje med Parisavtalets 1,5 gradersmål och verkar inom planetens gränser?

Vi har kompetens och lösningar för affärsinnovation och verksamhetsutveckling inom ramen för vår enda planet. 

Hur kan vi hjälpa er på vägen? 

Klimatberäkning & strategi

Vi hjälper till att kartlägga klimatutsläpp, sätta mål och ta fram handlingsplaner. Vi har också god kunskap om krav, ramverk och standarder för klimatrelaterad målsättning och redovisning .

Biologisk mångfald & ekosystem 

Vi hjälper er att kartlägga påverkan på ekosystem, både på land, i hav och i vattendrag. Vi ger stöd till ett systematiskt arbetssätt genom att ta fram mål och mätetal, handlingsplaner och uppföljning.

Klimatansvar i linje med Parisavtalet

Omställningen till ett fossilfritt samhälle behöver accelerera för att vi ska kunna hålla den globala uppvärmningen under 1.5 grader  - utsläppen måste halveras till 2030! 

Allt fler intressenter - invånare, anställda, kunder och investerare - premierar företag som redovisar utsläpp, sätter klimatmål och genomför faktiska utsläppsminskningar. Ett proaktivt klimatarbete behövs även för hantera såväl regulatoriska som operativa risker och krav kopplade till  klimatpolitik och klimatförändringar.

Verktyg för klimatstrategi

Trossa är stolt partner till The 1.5°C Business Playbook – ett verktyg som enkelt guidar företag i arbetet med att halvera klimatutsläppen till 2030. 

Grundat i den senaste vetenskapen är Playbook en utmärkt bas för att bygga sin klimatstrategi utifrån. Den ger även konkreta förslag på åtgärder för att nå utsläppsminskningar och skapa engagemang och inspiration i verksamheten.Science Based Targets for Nature

Trossa är medlem i Science Based Targets Networks Corporate engagement programme. Det innebär att Trossa arbetar med Science Based Targets Network för att utveckla tydliga vägar som säkerställer att vårt arbete att skydda och återställa naturen är i linje med den senaste vetenskapen
Kontakta oss

Vera Söderberg

vera.soderberg@trossa.se eller 0735 - 20 53 09

Matilda Sjödin

matilda.sjodin@trossa.se eller 0725 - 84 35 51

Maria Carty

maria.carty@trossa.se
0703-993161