Trossa Academy - Biologisk mångfald

Förstå hur ni berörs och hur ni kommer igång!

Vårt eget välmående, den globala ekonomin, våra samhällen och företag är beroende av naturen och de grundläggande funktioner som ekosystem i balans och biologisk mångfald förser oss med. Trots detta är förlust av biologisk mångfald en vår tids mest akuta utmaningar. Samtidigt ökar krav och förväntningar på företag att ta sitt ansvar och många större bolag behöver nu börja rapportera enligt CSRD/ESRS E4 (Biologisk mångfald och ekosystem), men vad innebär egentligen det? 

Det finns idag många olika aktörer som har tagit fram metoder, vägledningar och verktyg som är laddade med kunskap och som är gratis! De syftar på olika sätt till att stödja företag att leva upp till lagkrav och för att öka takten för den omställning vi står inför. Exempelvis för att kartlägga hur verksamheten driver på förlusten av biologisk mångfald genom aktiviteter i värdekedja, geografisk närhet till skyddsvärdnatur eller vattenstressade områden, bedöma naturrelaterade affärsrisker och möjligheter, sätta mål i linje med vetenskapen, styrning och rapportering. 

Men det kan vara utmanande att veta hur man ska börja och vad som är relevant för just den egna verksamheten. I den här halvdagsutbildningen får du grundläggande kunskap om biologisk mångfald, praktisk vägledning samt individuell rådgivning.  

Innehåll

DEL 1.

Halvdagsutbildning på plats hos oss!

  • Introduktion till biologisk mångfald- vad det är och varför det är så viktigt 
  • Nuläge och globala ramverk
  • Höjda förväntningar på företagens arbete - Övergripande om kopplingar till olika regleringar och ramverk (CSRD/ESRS E4, GRI, TNFD, SBTN och CSDDD m.m.).   
  • Vägledning i hur du kommer igång – vad som krävs och hur du gör för att kartlägga verksamhetens påverkan i direkt verksamhet och tidigare led, bedöma risker och möjligheter, sätta mål samt rapportera om biologisk mångfald 
  • Tips om tillgängliga metoder, stöd och vägledningar  


Efter utbildningen får du med dig kursdokumentation och ett kursintyg.

DEL 2.

Vi följer med dig hem! 2 timmars individuell rådgivning online

Var: Rådgivningen sker i första hand via videomöten.
När: Du avropar rådgivningen inom 6 månader efter genomförd utbildning, som ett eller flera separata tillfällen efter överenskommelse.
Innehåll: Rådgivningen syftar till att kunskaperna från utbildningen kommer till bästa nytta i ditt och din verksamhets arbete. Innehållet i rådgivningen utgår från dina behov och önskemål.

Pris:  8 500 kr (ex. moms) per personVi utför även kursen på förfrågan, skicka gärna en intresseanmälan!

Vi som håller utbildningen

MARIA CARTY

Jag har över 20 års erfarenhet av såväl strategiskt som operativt hållbarhetsarbete primärt inom området biologisk mångfald. Rådgivningsuppdrag omfattar exempelvis stöd i kartläggning av påverkan på biologisk mångfald, Jag är väl insatt i ramverk och standarder som syftar till att ta ansvar i leverantörskedjan, såsom exempelvis OECD:s vägledning till due diligence och amfori BSCI.

MATILDA SJÖDIN

Jag har flerårig erfarenhet av frågor kopplat till hållbar utveckling nationellt och internationellt, inom forskning (b.la. från Stockholm Resilience Center), privat och offentlig sektor. Mina expertområden är hållbar verksamhetsutveckling med fokus på klimat, biologisk mångfald och Agenda 2030. Jag är väl insatt i olika ramverk som syftar till att minska organisationers klimatpåverkan och påverkan på biologisk mångfald och hjälper kunder med tillämpning av dessa.

Kontakta utbildningsansvarig

För frågor eller om du vill ha mer information om hur vi kan verksamhetsanpassa upplägget, kontakta gärna Valerie!   valerie.hasler@trossa.se