CSDD-direktivet: Den röda tråden i trilogen

Dessa dagar får vi ofta frågor från kunder om hur går det med CSDD-direktivet (även kallat CSDDD eller CS3D). När förväntas de avslutande trilogförhandlingarna vara klara? Hur tror vi de kommer landa? 

Då vi inte deltar i de politiska förhandlingarna kan vi inte svara på det. Vi kan spekulera kring att förhandlingarna förväntas pågå under höst-vinter, kanske att de tas i hamn åtminstone innan nästa års val till EU-parlamentet. 

Det vi däremot kan säga är däremot att vi redan idag rådger våra kunder att sätta upp due diligence-processer som är riskbaserade, i linje med OECDs riktlinjer samt FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Att ta avstamp i dessa etablerade ramverk för hållbarhets-due diligence ser vi som det säkraste sättet att veta att det arbete man etablerar kommer att motsvara både den kommande lagstiftningens krav, och krav från kunder och upphandlare. 

Swedwatch har sammanställt en översikt över hur nära OECD:s riktlinjer som rådets, parlamentets och kommissionens förhandlingsförslag ligger. Swedwatch understryker också vikten av att harmonisera lagstiftningen med existerande arbete hos företagen, det vill säga i linje med OECD:s riktlinjer. 

Även ett antal stora svenska företag har nyligen gått ut med en uppmaning till regeringen att verka för att CSDDD ska ha en riskbaserad approach i linje med OECD:s riktlinjer.  

Trossas rådgivningsuppdrag inom detta område inkluderar såväl de stora företagen som är säkra på att direkt omfattas av direktivet, som de små- och medelstora företagen, som förstår att de, genom att ingå i andras värdekedjor indirekt kommer omfattas. 

Vi ser att: 

  • OECD:s riktlinjer går att anpassa för alla organisationer. 

  • Annan EU-lagstiftning på hållbarhetsområdet redan hänvisar till OECD:s riktlinjer (t.ex. Taxonomiförordningen artikel 18, SFDR, CSRD). 

  • Riskanalys i linje med OECD:s riktlinjer svarar väl upp till krav på underlag för konsekventiell väsentlighetsanalys (del av dubbel väsentlighetsbedömning) enligt CSRD  

  • Harmonisering minskar den administrativa bördan. Alla vinner på att dela terminologi och ramverk för arbetet med due diligence för hållbarhet.  

Det återstår att se hur väl trilogen lyckas hålla ihop den röda tråden med annan lagstiftning – vilket här är OECD:s riktlinjer. 

För mer information om våra tjänster på due diligence-området kontakta: 

erika.ekman@trossa.se


ErikaPNG