Förslag om begränsning av samtliga PFAS-ämnen

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är en grupp stabila organiska ämnen, så kallade POPs (persistenta organiska föroreningar), som finns överallt i vår miljö, i vatten, växter, djur och människor. Det är ämnen som sprider sig lätt i luft och vatten och dessutom extremt svåra att bryta ner. De förekommer i olika typer av produkter, t ex brandsläckningsskum, textil, läder, pappers- och livsmedelsförpackningar, kosmetika, hushållsprodukter och elektronik. Inom industri är PFAS vanligt i bland annat smörjmedel och packningar.

Nu diskuterar Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) hur PFAS ska begränsas. Vissa undantag kommer sannolikt att tillåtas men ECHA har kommunicerat att det endast kommer vara aktuellt där så är nödvändigt för hälsa och säkerhet eller på annat sätt kritiskt för samhället (saknas alternativ).  

Föreslagen begränsning kan träda i kraft redan 2025 och varje företag behöver nu fundera på hur det kommer att påverka verksamheten.

Hur kan ni förbereda er?  

1)     Kartlägga PFAS i produktsortimentet – vet ni redan idag att ni har PFAS i några produkter behöver en utfasningsplan tas fram.

2)     Inled dialog med era leverantörer för att få information om PFAS ingår i era produkter.

3)     Diskutera begränsningens påverkan och möjliga alternativ internt såväl som med berörda leverantörer.

Vår erfarenhet är att många företag har övergripande förteckningar över kemikalier som finns i produktsortimentet men, att de ofta inte är kompletta. Information om lagstiftning som begränsar användningen saknas ofta, eller är inte fullständig. Viktigt att ni säkerställer att er förteckning över kemikalier omfattar både befintligt reglerade kemikalier såväl som de som föreslås begränsas. Förteckningen bör även inkludera information om vilken lagstiftning som begränsar/förbjuder användningen samt om det finns undantag.

Behöver ni stöd i ert regulatoriska kemikaliearbete? Har ni specifika frågor om hur den nya lagstiftningen kopplat till PFAS kommer beröra er verksamhet? Välkommen att kontakta vår expert Eva!  

eva.jakobsson@trossa.se


Lästips! Mer information om kommande begränsningsförslag hittar ni under Frågor och Svar hos Kemikalieinspektionen