Ny guide - pilotprojekt för vindkraft på land enligt Science Based Targets for Nature

Vi har tillsammans med Svensk Vindenergi och OX2 genomfört ett pilotprojekt för att förstå miljöpåverkan för vindkraft på land utifrån metodiken enligt Science Based Targets for Nature (SBT for Nature). Fokus har legat på det första steget, som handlar om att kartlägga och förstå var miljöpåverkan är störst i värdekedjan. Metodiken är fortfarande under utveckling, men företag kan med fördel redan nu börja arbeta med de första stegen som lanserades i maj 2023. Processen följer fem steg: förstå och kartlägg, tolka och prioritera, sätt mål, agera, samt följ upp och rapportera.

Resultatet från pilotprojektet presenteras i denna guide som ger läsaren:

  • Kort introduktion och omvärldsutblick till varför det är en affärsmässig och existentiell nödvändighet att agera för naturen
  • Övergripande beskrivning av SBT for Natures fem steg.
  • Detaljerad beskrivning av aktiviteter och dess utfall i steg 1, med konkreta exempel från landbaserad vindkraft.
  • Relevanta referenser, vägledningsdokument och praktiska verktyg.
  • Inspirerande exempel på hur vindkraften kan minska sin miljöpåverkan ytterligare.


Pilotprojektet är det första i sitt slag och Svensk Vindenergi är tidigt ute med att utforska det första steget på en specifik, landbaserad vindkraftspark i Sverige. Guiden ger inte svar på alla frågor och utmaningar men vi hoppas att den ska hjälpa företag att komma igång med arbetet för att öka förståelsen för sin miljöpåverkan och agera för att minimera densamma.

Ladda ner guiden här  

Metodiken från SBTN är under utveckling och uppdateras kontinuerligt. För de senaste versionerna av tekniska vägledningar, verktyg och nyheter se Science Based Target Networks hemsida.

Har du frågor eller vill du veta mer om arbetet med att sätta Science Based Targets for Nature, kontakta maria.carty@trossa.se

/Maria Carty