Trossa på Sustainable Outdoor Professionals

Trossa är stolt samarbetspartner till Sustainable Outdoor Professionals – årets branschdag för hållbarhet inom sport/friluftsbranschen. Arrangemanget är öppet för alla och sker som en del av Sustainable Outdoor i Östersund, en hållbar festival med fokus på friluftsliv, och hålls torsdag 19 oktober på Mittuniversitetet, Campus Östersund.

Under eftermiddagen föreläser och leder våra konsulter Karin Lonaeus och Linda Nyström en workshop tillsammans med Jérôme Pero, generalsekreterare för Federation of the European Sporting Goods Industry (FESI), "5 år - 30 nya lagar", på temat nya hållbarhetslagar från EU. Våra konsulter kommer under workshopen hjälpa deltagande företag utveckla verktyg i förhållande till regleringarna för att översätta dessa i praktiken. För outdoor-branschen är det en stor utmaning att hantera.

Söker ditt företag också stöd i att hantera ny lagstiftning och översätta den till praktisk handling?

Tveka inte att kontakta oss!

Karin Lonaeus och Linda Nyström

karin.lonaeus@trossa.se

linda.nystrom@trossa.se