Clara Hamrén


073 - 92 71 797
clara.hamren@trossa.se

Gör: Uppdrag inom hållbar verksamhetsutveckling, väsentlighetsanalys, hållbarhetsrapportering och lagefterlevnad.

Har: Lång erfarenhet av arbete i näringslivet och finansbranschen med systematiskt hållbarhetsarbete, lagefterlevnad och rapportering. Har hjälpt många företag att genomföra väsentlighetsanalyser och upprätta strategier för hållbar utveckling. Har kunskap och erfarenhet av arbete med Taxonomin, SFDR, CSRD samt ramverk som SBTi, Global Compact, PRI, OECD Guidelines m.m. Clara har även arbetat som hållbarhetsansvarig på ett fondbolag samt som hållbarhetsansvarig på FAR branschorganisationen för revisorer.

Är: Utbildad jurist (LL.M.) med inriktning mänskliga rättigheter och konstitutionell europarätt. Är även utbildad Climate Leader av Al Gore.