Erika Ekman

Konsult


0730-75 57 45
erika.ekman@trossa.se

Gör: Konsultuppdrag inom strategi, hållbar leverantörskedja, hållbarhetsredovisning och miljöledning. Håller utbildningar och gör revisioner av miljöarbete och socialt ansvar.

Har: Erfarenhet av att utveckla hållbarhetsstrategier och ett systematiskt hållbarhetsarbete, t.ex. enligt ISO 14001, från många olika branscher. Har arbetat med hållbarhetsredovisning enligt GRI, bland annat med intressentdialoger och väsentlighetsanalyser. Erika arbetar också med hållbarhetsfrågor i leverantörskedjan, bland annat som revisor av sociala och etiska krav.

Är: Utbildad statsvetare vid Lunds universitet och miljöstrateg vid Internationella Miljöinstitutet.