Ingegerd Michel


070 – 365 30 44

ingegerd.michel@trossa.se

Gör: Arbetar som revisionsledare för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001/14001/ 45001) inom kemisk processindustri, läkemedelsindustri, energiproduktion, avfallshantering samt tjänsteföretag samt har erfarenhet att revidera utifrån processer.

Har: Många års erfarenhet av att utveckla och underhålla arbetsmiljö- och miljöledningssystem, lagstiftningsbevakning samt utbildning och rådgivning. Har lett och genomfört arbetsmiljö- och miljöriskbedömningar och utredningar samt revisioner hos kontraktstillverkare och leverantörer. Har arbetat på Naturvårdsverket med bl a tillståndsprövningar enligt Miljöbalken.

Är: Civilingenjör i kemiteknik från KTH. Tredjepartsrevisor (ISO 9001/14001/45001)