Leverantörer & Risker

Rådgivning och tjänster för hållbara leveranskedjor. Från uppförandekod och riskanalys till revision och förbättringsarbeteVilka risker finns i leverantörskedjan och hur hanterar vi dem?
Systematik och uppföljning är viktiga delar i arbetet.

Hållbara värdekedjor och Human Rights Due Diligence

En väl fungerande systematik och strategi för den egna verksamheten, dess inköp och leverantörsrelationer ger förutsättningar för att identifiera, minimera och åtgärda risker.

Vår utgångspunkt i arbetet är FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande samt kommande EU-krav om obligatorisk tillbörlig aktsamhet (Human Rights Due Diligence).

Hållbar upphandling

Offentliga verksamheter kan som stor inköpare ha en stor positiv påverkan på marknaden vad gäller hållbarhetsfrågor. Att ställa relevanta krav på minskad miljöpåverkan och schyssta arbetsvillkor driver utvecklingen framåt. Upphandlingar kan också användas som verktyg för att skapa hållbara innovationer.

Kontakta oss gärna!

Erika Ekman

erika.ekman@trossa.se eller 0730-75 57 45

Karin Lonaeus

karinlonaeus@trossa.se eller 070-737 03 64