Inköp & leverantörer

Rådgivning och tjänster för hållbara leveranskedjor. Från uppförandekod och riskanalys till revision och förbättringsarbeteVilka risker finns i leverantörskedjan och hur hanterar vi dem?
Systematik och uppföljning är viktiga delar i arbetet.

Hållbara leverantörer

En väl fungerande systematik och strategi för medvetna inköp och leverantörsrelationer minskar risker och ger ökad effektivitet. Krav på miljömässigt och socialt ansvar samt dialog och uppföljning skapar hållbara och framgångsrika samarbeten som ger ringar på vattnet nedåt i leverantörsledet.

Hållbar upphandling

Offentliga verksamheter kan som stor inköpare ha en stor positiv påverkan på marknaden vad gäller hållbarhetsfrågor. Att ställa relevanta krav på minskad miljöpåverkan och schyssta arbetsvillkor driver utvecklingen framåt. Upphandlingar kan också användas som verktyg för att skapa hållbara innovationer.

Kontakta oss

Lotta Amsén

lotta.amsen@trossa.se eller 0730-75 57 51

Hélène Hagerman

helene.hagerman@trossa.se eller 0730-75 57 59