Leverantörer & Risker

Ansvarsfulla leverantörskedjor är idag en förutsättning för ett hållbart företagande. Vi guidar er i arbetet med inköps- och upphandlingsprocesser i linje med ramverk och lagstiftning gällande mänskliga rättigheter och miljö.
Behöver ni ta ert arbete med inköp och leverantörer till nästa nivå?

Hur arbetar vi ansvarfullt och styr mot hållbara inköpsprocesser?

Vad innebär det att jobba ansvarsfullt med sin leverantörskedja?

Vad innebär den nya EU- lagstiftningen om tillbörlig aktsamhet (Corporate Sustainability Due Diligence)? 

Ansvarsfulla inköp

Vi utgår från ert nuläge och utvecklar tillsammans med er processer för hållbara inköp och leverantörsstyrning. Vi stöttar er med framtagande av policy, strategi, riskanalyser, leverantörsbedömningar, och uppföljningar.

Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD)

Är ni ett företag som omfattas av lagkraven eller är ni nyfikna på vad due diligence skulle innebära för er verksamhet? Vi hjälper er att att reda ut begreppen och kan stötta med hela eller delar av due diligence-processen.


Hållbar upphandling

Offentliga verksamheter kan som stor inköpare ha en stor positiv påverkan på marknaden vad gäller hållbar utveckling. Vi hjälper offentliga aktörer att ställa relevanta hållbarhetskrav, vare sig det gäller produkter eller rutinkrav. 


Kontakta oss gärna!

Erika Ekman

erika.ekman@trossa.se eller 0730-75 57 45

Karin Lonaeus

karin.lonaeus@trossa.se eller 070-737 03 64