Johanna Wachtmeister

Gör: Arbetar med support och rådgivning kring kemisk dokumentation, klassificering, säkerhetsdatablad, kemikaliehantering, riskbedömningar, kemikalielagstiftning (REACH, CLP) mm.

Har: Över tio års erfarenhet från läkemedelsbranschen med forskning och utveckling av storskaliga kemiska processer, problemlösning, handledning och tvärfunktionell projektledning. Mycket god kunskap om kemikaliehantering och kemikalielagstiftning.

Är: Disputerad organisk kemist.