Karin Edvinsson

Gör: Arbetar med rådgivning och support kring kemikalielagstiftning, bland annat REACH registrering, anmälan till SCIP-databasen, support kring exponeringsscenarier, riskbedömning av kemikalier, klassificering enligt CLP och GHS samt framtagande av säkerhetsdatablad

Har: Flerårig erfarenhet från arbete med kemikalielagstiftning, bland annat med support till svenska och internationella tillverkare och distributörer av kemikalier. Tidigare bakgrund inom läkemedelsforskning som läkemedelskemist och projektledare.

Är: Organisk kemist från Stockholms Universitet.