Karin Edvinsson

Konsult


0730-75 58 59
karin.edvinsson@trossa.se

Gör: Arbetar med rådgivning och support kring kemikalielagstiftning, bland annat REACH registrering, support kring exponeringsscenarier och biocidprodukter, riskbedömning av kemikalier, klassificering enligt CLP och GHS och säkerhetsdatablad. Håller utbildningar.

Har: Flerårig erfarenhet från arbete med kemikalielagstiftning, bland annat med support till svenska och internationella tillverkare och distributörer av kemikalier. Tidigare bakgrund inom läkemedelsforskning som läkemedelskemist och projektledare.

Är: Organisk kemist från Stockholms Universitet. Vidareutbildad inom kvalitetsutveckling.