Karin Lonaeus

Föräldraledig


0732-39 51 30
karin.lonaeus@trossa.se

Gör: Konsultuppdrag inom hållbar upphandling, hållbar leverantörskedja, hållbarhetsstrategi, riskanalyser samt revisioner inom socialt ansvar.

Har: Expertis inom hållbar upphandling och systematisk uppföljning av leverantörskedjor inom offentlig sektor och näringsliv. Har tidigare ansvarat för att utveckla och implementera Sveriges regioners Human Rights Due Diligence-arbete, inklusive rutiner för riskbedömning, riskhantering och uppföljning av sociala krav. Har även stöttat i ett kollaborativt FN-projekt för hållbar upphandling av läkemedel. Har bred erfarenhet av uppföljningsmetoder gällande sociala krav, såväl på kontorsnivå som vid tillverkning i riskländer.

Är: Företagsekonom från Uppsala Universitet med en samhällsvetenskaplig master från Copenhagen Business School inom innovation och entreprenörskap med inriktning mot hållbarhet. Är även utbildad för revisioner av sociala krav.