Konsult på plats

Hur kan vi bistå med stöd?

Den regulatoriska utvecklingen går snabbt inom hållbarhetsområdet. Nya förordningar och lagstiftningar ställer nya genomgripande krav på företag, och synliggör vikten av ett samordnat hållbarhetsarbete.

Trossa erbjuder ett effektivt alternativ för att underlätta er övergång och anpassning till nya regleringar. Med bred erfarenhet och specialistkompetens från flera roller och branscher, ger vi ett externt perspektiv som förstärker och kompletterar era styrkor.

Trossa har en trygg grund i sakfrågor som klimat, ekosystem och biologisk mångfald, samt mänskliga rättigheter. Genom vår erfarenhet kan vi hjälpa er med ett systematiskt hållbarhetsarbete kopplat till verksamhetsnära områden såsom inköp, upphandling och leverantörer, kemikalier och material.

Med en av våra konsulter på plats hos er får ni tillgång till Trossas samlade nätverk av konsulter och deras kompetens. Detta ger er en unik möjlighet att utvecklas och positionera er inom hållbarhetsområdet. Tillsammans med er anpassar vi tjänstens innehåll och omfattning.

Kontakt

Kontakta gärna Hélène Hagerman för mer information: 
0730-75 57 59
helene.hagerman@trossa.se