Läkemedel och miljö

Behöver du hjälp med miljöriskbedömning av läkemedel, regelefterlevnad eller uppföljning av krav vid upphandling? Kontakta oss!

Expertrådgivning

Vi erbjuder tjänster och expertrådgivning inom läkemedel och miljö. 

Trossa har väldigt god insikt i pågående nationella och internationella initiativ – inklusive befintliga upphandlings- och inköpskriterier – som adresserar läkemedels påverkan på miljön. Vi hjälper er i ett arbete mot att säkerställa att era produkter inte orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön och att er verksamhet lever upp till era kunders krav. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar på området.

Våra tjänster

  • Ställa krav vid inköp- och upphandling som adresserar allvarliga risker i leveranskedjorna för läkemedel
  • Få insikt i relevanta branschinitiativ och annat pågående arbete nationellt och internationellt
  • Strategier för riskhantering
  • Uppföljning av krav i upphandling
  • Hållbara leverantörskedjor
  • Utbildning
  • Föreläsningar

Kontakt oss gärna!

Hélène Hagerman

0730-75 57 59
helene.hagerman@trossa.se